content top

Szkodniki w drewnie – co zrobić?

Szkodniki w drewnie – co zrobić?
Jeżeli z twojej drewnianej framugi lub komody dobiegają ciche odgłosy drapania lub stukania, to najprawdopodobniej masz problem ze szkodnikami grasującymi w twoim domu. Na najczęściej spitykanych należą: spuszczel pospolity, kołatek domowy, kołatek uparty, krokwiowiec piłkorożny, wyschlik brzebykorożny, tykotek pstry, wykarczak sosnowiec i stukacz świerkowiec. Ich larwy drożą w drewnie...